Privacy beleid

Privacy


Bart.Homecooking respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, de boekhoudkundige verwerking ervan op basis van de contractuele relatie als gevolg van bestelling/aankoop,  de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bart.Homecooking, Sint-Annaboomstraat 82, 2070 Zwijndrecht, info@bart-homecooking.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bart.Homecooking, Sint-Annaboomstraat 82, 2070 Zwijndrecht, info@bart-homecooking.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Bart.Homecooking houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@bart.Homecooking.be.


Openbaarmaking


Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken als de wet ons daartoe verplicht of indien u onze Algemene Voorwaarden niet naleeft.